Geodetická firma Hanek

Úvod

Kontakt

Hlavní pracovní náplň

  • Účelové mapy velkých měřítek pro projekty a stavby inženýrských sítí
  • Vytyčování stavebních objektů
  • Zaměřování a sledování sesuvných území
  • Měření posunů a přetvoření stavebních objektů
  • Nivelace
  • Vyhotovení geometrických plánů
  • Vytyčování hranic pozemků

Martin Hanek